×

Zaburzenia snu

Zapotrzebowanie na sen zmienia się w ciągu całego życia. Noworodek potrzebuje około 14-17 godzin snu dziennie, podczas gdy osobie w podeszłym wieku wystarczy już 7-8 godzin snu na dobę. Jednak by poczuć się zregenerowanym nie tyle ważny jest całkowity czas trwania snu, ile właściwy rozkład poszczególnych jego faz.

Fazy snu

I faza NREM dzieli się na 3 stadia:

  • Stadium 1 – zasypianie (2-5% czasu snu)
  • Stadium 2 – sen płytki (45-55% czasu snu)
  • Stadium 3 – sen wolnofalowy tzw. „głęboki” (10-15% czasu snu)

II FAZA REM  – w II połowie nocy (20-25% czasu snu)

Rodzaje zaburzeń snu

  • Bezsenność – niedostateczna ilość lub jakość snu utrzymująca się co najmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc
  • Hipersomnia – nadmierna senność i napady snu w ciągu dnia
  • Zaburzenia rytmu snu i czuwania – np. napady snu w ciągu dnia a stan czuwania nocą
  • Zespół niespokojnych nóg – przymus nieustannego poruszania nogami, często podczas snu
  • Somnambulizm – potocznie lunatyzm – podczas snu występuje zarówno sen jak i elementy czuwania
  • Lęki nocne – pojawiają się najczęściej niedługo po zaśnięciu. Bardzo często towarzyszy im czasowa niezdolność odzyskania świadomości. Osoba, która doświadczyła napadu lęku nocnego nic nie pamięta.
  • Koszmary nocne –  są przeżywane w trakcie żywego złożonego marzenia sennego, którego treść jest pamiętana po przebudzeniu. Są często następstwem stresujących lub traumatycznych wydarzeń.

Zaburzeniom snu towarzyszą często zaburzenia lękowe, uzależniania, depresja oraz liczne objawy somatyczne.

Leczenie zaburzeń snu

Najnowsze badania wykazały, że terapia poznawczo – behawioralna jest skuteczną formą leczenia zaburzeń snu natury nieorganicznej. Według wyników metaanaliz 70-80% pacjentów uzyskuje poprawę w zakresie problemów ze snem. Proces terapeutyczny zakłada między innymi psychoedukację na temat higieny snu, pracę z myślami automatycznych, wprowadzenie metod relaksacji oraz naukę nowych nawyków związanych ze snem.