×

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania są obecnie coraz bardziej widocznym problemem społecznym i znakiem naszych czasów. Mimo, że ich problem występował już od stuleci, to obecny „kult” szczupłej sylwetki, oddziaływanie mediów i samoocena dorastających nastolatków oparta przede wszystkim na wyglądzie przyczyniają się do coraz większej liczby zachorowań.

Poza ogromnych wpływem kultury masowej, u części pacjentów przyczyn zaburzeń odżywiania można szukać w nadmiernej potrzebie niezależności. Pełna kontrola nad przyjmowaniem pokarmu może być u nich sposobem na samookreślenie się i wzmocnienie własnej samooceny.

U chorych za zaburzenie odżywiania zaobserwowano również nieprawidłowości w poziomie serotoniny, dopaminy, noradrenaliny. Może to wskazywać na znaczne trudności z samokontrolą, motywacją, a także z wysokim poziomem lęku.

Istnieje wiele zaburzeń związanych z odżywianiem się, spożywaniem niejadalnym substancji lub wydalaniem. Do najczęściej występujących zalicza się anoreksję, bulimię i zespół napadowego objadania się.