×

PTSD

Zaburzenie stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder, PTSD) jest reakcją na kontakt z silnym stresorem związanym z zagrożeniem życia, poważnym zranieniem lub zagrożeniem integralności fizycznej własnej lub innych.

Spotkanie z sytuacją zagrażającą życiu wywołuje u ofiary szereg reakcji biochemicznych w mózgu i w całym organizmie. Kortyzol działa wówczas aktywizująco pobudzając cały organizm do działania. Kiedy jednak jest go za dużo, staje się toksyczny i zaczyna niszczyć struktury mózgu. Badania neuroobrazowe uwidaczniają zmiany w zakresie hipokampa, ciała migdałowatego i kory przedczołowej.

Objawy PTSD

 • Silny lęk
 • Dysocjacja
 • Nawracające koszmary nocne
 • Ciągłe ponowne przeżywanie wydarzeń
 • Duża niechęć do rozmowy o traumatycznych wydarzeniach
 • Problemy z koncentracją i pamięcią
 • „Flashbacki”
 • Ruminacje
 • Spadek nastroju
 • Zmniejszenie aktywności
 • Utrata przyjemności z tego co cieszyło do tej pory
 • Drażliwość i wybuchy gniewu
 • Nadmierna czujność
 • Problemy ze snem

Objawy powinny utrzymywać się dłużej niż miesiąc po kontakcie ze stresorem.

Czynniki ryzyka

Czynnikami ryzyka związanymi z wydarzeniem traumatycznym są przede wszystkim: ciężkość wydarzenia, czas trwania wydarzenia oraz bliskość fizyczna wydarzenia. Istotne są też tutaj cechy osobowości. Niska wrażliwość, wysokie poczucie własnej skuteczności pomagają poradzić sobie z traumatyczną sytuacją i powrót do równowagi jest prostszy.

Rozpowszechnienie

Rozpowszechnienie PTSD wynosi od 1% do 18%. Kobiety chorują dwukrotnie częściej. Obecnie największy odsetek zaburzeń stresu pourazowego dotyczy ofiar i uczestników wypadków komunikacyjnych.

Leczenie PTSD

Najnowsze badania wskazują na bardzo dużą skuteczność psychoterapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu PTSD. W latach 2008-2012 prowadzone były badania pod nazwą TRAKT nad skutecznością leczenia stresu pourazowego u ofiar wypadków komunikacyjnych metodą przedłużonej ekspozycji. Efektywność leczenia wynosiła 80% i przewyższała skuteczność leczenia farmakologicznego.