×
Terapia Indywidualna

Terapia indywidualna to rozmowa pacjenta ze specjalistą. Terapeuta podczas terapii zawsze pracuje nad tym, nad czym chce pracować pacjent. Terapia ma służyć przede wszystkim zmianie pacjenta i ma dotyczyć jego bieżących trudności. Pierwsze jedna – dwie sesje są formą konsultacji, na której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz zbierane są informacje na temat problemu, z którym pacjent przychodzi. Na tej podstawie omawiany jest plan terapii oraz ogólne warunki terapii. Następnie zawierany jest kontrakt terapeutyczny pomiędzy pacjentem a terapeutą, który porządkuje wzajemne oczekiwania i cele terapii. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, o ustalonej porze. Czas trwania terapii jest indywidualny i zależy od rodzaju i natężenia problemu.

Terapia indywidualna jest odpowiednią formą pomocy zarówno dla osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, dla osób przechodzących trudności, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie jak i osób chcących lepiej zrozumieć siebie.

Więcej informacji na temat terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym można znaleźć tutaj

Czas trwania pojedynczej sesji to 50 minut. Cena: 120 zł.

Opłata za spotkanie może być zrealizowana poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio po spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.

Terapia indywidualna dziecka/nastolatka

Terapia indywidualna dziecka/nastolatka to regularne spotkania dziecka ze specjalistą.

Terapia małego dziecka w wieku przedszkolnym ma formę zabawy, która jest pełną sensu i znaczeń metodą terapeutyczną dla młodszych pacjentów. Wykorzystywane są między innymi elementy bajkoterapii, o której więcej można przeczytać tutaj. Pierwsza część spotkania to rozmowa dorosłych – rodziców bądź opiekunów prawnych – z terapeutą, podczas której przeprowadzany jest wywiad dotyczący dziecka. Po zebraniu podstawowych informacji, dalsze spotkanie odbywa się z samym dzieckiem.W przypadku potrzeby pełniejszego zrozumienia problemu, możliwa jest obserwacja dziecka w jego naturalnym środowisku przedszkolnym/szkolnym/domowym.

Na pierwsze spotkanie dotyczące nastolatka w wieku 13-18, zapraszam zwykle na początek zarówno rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem. Praca z adolescentem zawiera elementy poznawczo – behawioralne. Jest relacją partnerską skoncentrowaną na rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji oraz potrzeb nastolatka, a także umiejętności rozwiązywania aktualnych problemów.

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu współpracy, omówiony zostaje plan terapii oraz ogólne warunki terapii. Zawierany jest kontrakt terapeutyczny, który porządkuje wzajemne oczekiwania i cele terapii. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, o ustalonej porze. Czas trwania terapii jest indywidualny i zależy od rodzaju i natężenia problemu.

Bardzo istotnym czynnikiem powodzenia terapii dziecka jest aktywne zaangażowanie rodzica/opiekuna w proces terapeutyczny. Charakter pomocy rodzica/opiekuna zależy od indywidualnych trudności oraz natężenia zaburzeń młodego pacjenta. Pomoc może dotyczyć wdrażania elementów programu terapeutycznego do codzienności lub też wprowadzenia zmian do systemu rodzinnego.

Czas trwania pojedynczej sesji to 50 minut. Cena: 120 zł.

Opłata za spotkanie może być zrealizowana poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio po spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.

Uwaga! Do ukończenia 18 roku życia rodzice muszą wyrazić zgodę na wizytę dziecka u psychologa.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja / porada psychologiczna jest formą rozmowy pacjenta z psychologiem, mającą na celu identyfikację oraz zgłębienie aktualnego problemu pacjenta i ustalenie możliwych rozwiązań tego problemu.

Głównym zadaniem takiej konsultacji jest odwołanie się do zasobów osoby, która doświadcza dystresu psychicznego w okresach przełomów rozwojowych, osobistych wyzwań lub życiowych kryzysów. Konsultacja może być jednorazowa, kilkukrotna, lub w razie potrzeby może być początkiem psychoterapii.

W przypadku konsultacji dotyczącej dziecka w wieku 3-12 lat, na pierwszą część spotkania zapraszam samego rodzica/opiekuna dziecka. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie wywiad dotyczący dziecka. Po zebraniu podstawowych informacji, dalsze spotkanie odbywa się z samym dzieckiem.

Na konsultację dotyczącą nastolatka (13-18), zapraszam zazwyczaj w pierwszej kolejności zarówno rodzica/opiekuna jak i nastolatka, by uzyskać podstawowe informacje o zaistniałych trudnościach. Następnie spotkanie kontynuowane jest tylko z młodym pacjentem.

Czas trwania konsultacji to 50 minut. Cena: 120 zł.

Opłata za spotkanie może być zrealizowana poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio po spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.

Terapia metodą przedłużonej ekspozycji PTSD

Terapia metodą przedłużonej ekspozycji jest metodą zorientowaną na leczenie zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD).

Forma tej terapii obejmuje dwa główne obszary pracy z pacjentem. Pierwszy etap polega na wielokrotnej ekspozycji wyobrażeniowej, polegającej na odtwarzaniu w w wyobraźni wspomnień wydarzenia traumatycznego. Drugi etap skupia się na konfrontacji z bezpiecznymi bodźcami w życiu codziennym, które po urazie traumatycznym zaczęły budzić lęk (ekspozycja in vivo).

Terapia obejmuje od 10-12 sesji. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Cena: 180 zł/spotkanie.

Opłata za spotkanie może być zrealizowana poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio po spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.

Więcej informacji o PTSD można znaleźć tutaj

 

Terapia indywidualna online

Terapia indywidualna online to regularne rozmowy pacjenta ze specjalistą psychologiem, które prowadzone są przez internet. Jest to forma terapii przeznaczona głównie dla osób, które przebywają za granicą lub mają ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej w miejscu swojego zamieszkania. Pierwsze sesja (w razie potrzeby dwie sesje) odbywają się w formie konsultacji, podczas której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz zbierane są informacje na temat problemu pacjenta. Na tej podstawie omawiany jest plan terapii oraz ogólne warunki terapii. Następnie zawierany jest kontrakt terapeutyczny pomiędzy pacjentem a terapeutą, który porządkuje wzajemne oczekiwania i cele terapii. Spotkania online odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, o ustalonej porze. Czas trwania terapii jest indywidualny i zależy od rodzaju i natężenia problemu.

Czas trwania konsultacji to 50 minut. Cena: 120 zł.

Opłata za spotkanie jest realizowana za pośrednictwem przelewu tradycyjnego nie później niż 24h przed umówioną godziną spotkania.

Sesje prowadzone są z użyciem komunikatora Skype (do pobrania na www.skype.com). Niezbędne jest posiadanie kamerki internetowej, mikrofonu wraz z głośnikiem, sprawnego komputera oraz stabilnego łącza internetowego.

Terapia indywidualna online jest odpowiednią formą pomocy zarówno dla osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, dla osób przechodzących trudności, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie jak i osób chcących lepiej zrozumieć siebie.

Więcej na temat terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym tutaj

Konsultacja psychologiczna online

Konsultacja psychologiczna online jest formą rozmowy pacjenta z psychologiem prowadzoną przez internet, mającą na celu identyfikację oraz zgłębienie aktualnego problemu pacjenta i ustalenie możliwych rozwiązań tego problemu.

Głównym zadaniem takiej konsultacji jest odwołanie się do zasobów osoby, która doświadcza dystresu psychicznego w okresach przełomów rozwojowych, osobistych wyzwań lub życiowych kryzysów. Konsultacja może być jednorazowa lub w razie potrzeby może być początkiem psychoterapii.

Czas trwania konsultacji to 50 minut. Cena: 120 zł.

Opłata za spotkanie jest realizowana za pośrednictwem przelewu tradycyjnego nie później niż 24h przed umówioną godziną spotkania.

Konsultacja prowadzona jest z użyciem komunikatora Skype (do pobrania na www.skype.com). Niezbędne jest posiadanie kamerki internetowej, mikrofonu wraz z głośnikiem, sprawnego komputera oraz stabilnego łącza internetowego.