×

Lęk uogólniony

Zaburzenia lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder, GAD) związane są z występowaniem silnego lęku przed potencjalnym nieszczęściem, któremu towarzyszą fizyczne objawy stresu, utrzymujące się przez co najmniej 6 miesięcy. Bardzo często pacjenci cierpiący na to zaburzenie zgłaszają się do innych specjalistów z objawami somatycznymi, które nie układają się w konkretny zespół chorobowy.

Zespół lęku uogólnionego to bezustanne zamartwianie się. Często towarzyszą mu: stale odczuwane napięcie, zdenerwowanie, problemy ze snem, napady złości, zmęczenie, rozdrażnienie, trudności z koncentracją. Jego objawy mogą współwystępować z innymi zaburzeniami i depresją. Częstotliwość występowania w populacji to 1-3%.

Leczenie lęku uogólnionego

W leczeniu wskazana jest przede wszystkim psychoedukacja mająca na celu pomoc pacjentowi w zrozumieniu jego choroby oraz znalezienie sposobów na radzenie sobie z jej objawami. Oprócz farmakoterapii skuteczna jest również terapia poznawczo – behawioralna, która podczas procesu leczenia, duży nacisk kładzie na pracę z automatycznymi myślami.