×

Lęk paniczny

Zaburzenia lękowe z napadami lęku to powracające nagłe intensywne napady lęku o nagłym początku i krótkim czasie trwania. Napadom tym towarzyszą objawy fizyczne takie jak szybkie tętno, przyspieszony oddech, wrażenie bycia poza swoim ciałem, mrowienie, potliwość, suchość w ustach, drżenie, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej. Chorzy bardzo często mają wrażenie, że grozi im zawał serca lub „umierają” i z tego powodu zjawiają się na pogotowiu.

Choroba ta ma charakter przewlekły i bardzo dezorganizuje życie codzienne chorego. Charakterystyczny jest współwystępujący „lęk przed lękiem”, czyli obawa przed wystąpieniem kolejnego napadu. Powoduje to unikanie wszelkich sytuacji mogących spowodować kolejny atak. Napady paniki mogą wystąpić bez zapowiedzi w sytuacji nieoczekiwanej lub mogą być wywołane jakąś sytuacją (rzadziej).

Występowanie

Napady lęku dotykają około 3-4% ludzi. Trzykrotnie częściej zaburzenie to występuje u kobiet. Z tym schorzeniem często współwystępują takie zaburzenia jak depresja, zaburzenia lęku uogólnionego, uzależnienia.

Leczenie

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń lękowych wskazana jest psychoterapia poznawczo – behawioralna.